top of page

V for Victory!

Het symbool van de V ontstond op het einde van de Tweede Wereldoorlog doordat de toenmalige Belgische premier, Victor de Laveleye, vanuit London opriep aan zijn bevolking om overal het symbool V in het straatbeeld te laten verschijnen. Het stond symbool voor Vrijheid, maar ook voor Victoire. De oproep kreeg gevolg en het breidde zich zelfs uit over heel Europa. Overal verscheen het symbool: V for Victory! De Duitse bezetter werd er letterlijk gek van. Zo werd de letter V een symbool voor vrijheid maar ook solidariteit, weerstand en nooit opgeven. 

bottom of page